Information från styrelsemöten 2019

Från AIF styrelsemöte 9 september 2019

Informerades om att

 • Norrköpings kommun har meddelat att arbetet med detaljplaneringen av Arkösunds centrum är försenat.
 • Kostnadsförslag för två elbilsladdare finns framtaget. Fortsatt arbete med att undersöka om det går att få några bidrag för ändamålet.
 • Skrivelse har gått in till kommunen med önskan att få underhandsbesked om statusen för bryggvandringens upprustande.
 • Norrköpings kommun bjuder in ”allmänheten” till inventering av kulturhistorisk bebyggelse den 21 sept i ”Skärgården”.

Diskuterades

 • Sommarens alla aktiviteter som fungerat mycket bra, och konstaterades att många Arkösundsbor har genom sin hjälp medverkat till ett lyckat resultat
 • möjlighet att utveckla affärsbodarna – både när det gäller förlängt öppethållande samt – verksamhet
 • möjligheten att bygga flera förråd – för uthyrning – i den sk Baracken

Beslutades att

 • Ta kontakt med kommunen och efterhöra om tillåtelse att placera hjärtstartaren utanpå huset Skärgården
 • Anders och Carl-Henrik deltar i utbildning på Norrköpings kommun i ett nytt system för bidragsansökan
 • Hålla höstmöte lördagen den 16 nov kl 10.00
 • Bjuda de som på något sätt hjälpt AIF under sommaren på ”tack-fest” den 14 sept. AIF står för maten, men ev dryck får man bekosta själv.