Styrelsen

E-postadress till Arkösunds intresseförening: aif@upplevarkosund.se

Anders Granqvist
granqvist.anders@gmail.com
Ordförande

Dick Petersén
Vice ordförande

Anette Andersson
Kassör

Jonas Albinson

Veronica Nordenmark

Ann Andersson

Sören Hellman

Anders Carlsson

Sebastian Sandberg

Pelle Lundblad

Suppleanter

Minna Lundgren

Pia Zandén

Maria Netz

Styrelsen sammanträder 1:a söndagen i månaden kl 15.00 i huset Skärgården, Nordanskogsvägen 9. Undantag juli-aug