Styrelsen

E-postadress till Arkösunds intresseförening: aif@upplevarkosund.se

Anders Granqvist
granqvist.anders@gmail.com
Ordförande

Dick Petersén
Vice ordförande

Anna-Lena Hansson
annalenahansson@hotmail.com
Sekreterare

Tina Sjöholm
Kassör

Jonas Albinson

Mats Johansson

Gunnar Pettersson

Veronica Nordenmark

Suppleanter


Minna Lundgren

Pia Zandén

Sören Hellman

Styrelsen sammanträder 1:a söndagen i månaden kl 15.00 i huset Skärgården, Nordanskogsvägen 9. Undantag juli-aug