Styrelsen

E-postadress till Arkösunds intresseförening: aif@upplevarkosund.se

Carl-Henrik Jonsson
carlhenrikjonsson@outlook.com
Ordförande

Lars-Åke ”Tette” Larson
Vice ordförande

Anna-Lena Hansson
annalenahansson@hotmail.com
Sekreterare

Anders Granqvist
Kassör

Jonas Albinson

Jenny Sjökvist

Gunnar Pettersson

Suppleanter


Minna Lundgren

Pia Zandén

Dennis Aronsson

Styrelsen sammanträder 1:a söndagen i månaden kl 10.00 i huset Skärgården, Nordanskogsvägen 9. Undantag juli-aug