Information från styrelsemöten 2019

Från AIF styrelsemöte 2 juni 2019

Informerades om att

  • kommunen träffat entreprenörer som är intresserade av Arkösunds utveckling,
  • kommunen beviljat pengar för inköp av blommor till centrum.

Diskuterades

  • ev möjlighet att få matkassar från någon större livsmedelskedja levererade till Arkösund vintertid. Diskussionen tas upp igen inför hösten
  • förslag till uppdatering av AIF stadgar. Stadgarna skickas till jurist för översyn, för att ev tas upp på höstmöte 2019
  • arbetsfördelning och genomgång av midsommararrangemanget

Beslutades att

  • undersöka om det är möjligt att placera den hjärtstartare som finns i huset Skärgården utanför huset, så att den är nåbar för den som ev behöver,
  • inte hyra extra BajaMaja då kommunen ställt ut en toalettvagn vid Arkö Krog,
  • ta bort badflotten vid badholmarna, då den är i ”dåligt skick”,