Information från styrelsemöten 2019

Från AIF styrelsemöte 12 maj 2019

Informerades om att

 • Leverantör är kontaktad för offert beträffande laddstolpar till elbil. Bidrag kan troligtvis sökas,
 • AIF ev kan söka pengar för utvecklingsprojekt hos Allmänna Arvsfonden. Förutsättning för ansökan är att projektet ska kunna metodutvecklas och leva vidare efter projektets slut,
 • Kommunstyrelsekontoret i Norrköping kommer till Arkösund 17 juni för att titta på alla investeringar som kommunen gjort i Arkösund och vad som behöver göras,
 • bryggorna vid bryggvandringen kommer att bytas/repareras med start hösten 2019 och ska vara klara inom två år. Bryggvandringen blir en gång-del utan förtöjning för båtar. De kommer att ligga vid flytbryggor,
 • Näringslivskontoret, som samarbetar med mark- och exploatering inom kommunen har bjudit in representanter för företagarna i Arkösund, med syfte att hitta intressenter som kan tänka sej att bygga och investera i Arkösunds utveckling,
 • Toalett och duschvagn för de som hyr kommunens båtplatser har ställts ut vid Arkö krog,
 • Swimruntävlingen Farleden inte blir av 2019.

Diskuterades

 • vad en ev ansökan till Allmänna Arvsfonden skulle avse och hur den ev kan ingå i detaljplaneringsarbetet,
 • kommande aktiviteter, såsom midsommarfirande och viskvällar och organisation för desamma,
 • möjligheten att ha arrangemang på Kvarnberget veckorna före och efter viskvällarna,
 • ett medlemsförslag om ”vip-ambassadör” för Arkösund, informationsmaterial till nyinflyttade mm. Frågan bordlägges till hösten.

Beslutades att

 • hyra en Baja-Maja som placeras på Kvarnberget under viskvällarna,
 • ta upp och lösa ut frågan om iordningsställande av parkeringen vid Nordanskog vid nästa möte med kommunen den 24 maj,
 • Tommy ansvarar för att rishögen på Kvarnberget – som inte kunde tändas i valborg – eldas upp vid lämpligt tillfälle,
 • ha en utbildning i HLR och hjärtstartare för de som är funktionärer vid viskvällarna,
 • skriva till Trafikverket med begäran om utökad belysning på 209:an från busshållplats Arkösund 1, dvs där samhället börjar,
 • de som kommer med förfrågningar om att ha aktiviteter på Kvarnberget hänvisas till Christina Bergenrup för bokning av Kvarnberget,