Information från styrelsemöten 2019

Från AIF styrelsemöte 6 oktober 2019

Informerades om att

  • Lådan till hjärtstartaren är levererad och placerad utanpå huset Skärgården. Den sk bygdepengen täcker kostnaden för detta.
  • Carl-Henrik J och Anders G har deltagit i utbildning av ett nytt system för bidragsansökningar hos Norrköpings kommun.
  • Norrköpings kommun kommer att inventera kulturhistorisk bebyggelse i Arkösund under hösten 2019.
  • Den sk ”Baracken” är tömd och utrymme finns att göra fler förråd, som kan hyras ut.
  • Rutin för vad som ska göras när ”larmet” går eller inte fungerar i huset Skärgården finns framtaget.
  • Carl-Henrik har skickat in ansökan om lotteriverksamhet för AIF.

Diskuterades

  • Behov av en affär. Svårt att få kontakt med Edwins som driver containerbutiker runt om i landet. Frågan hänskjuts till höstmötet och Pia Liedholm från ”Hela ska leva” kommer att bjudas in.

Beslutades att

  • Undersöka med Norrköpings kommun om det går att ordna med fikabord och bänkar mittemot marknadsbodarna, för att få en trevlig samlingsplats.
  • Göra en kostnadsberäkning för upprustning av badholmarna utifrån Henry Anderssons förslag.