Information från styrelsemöten 2019

Från AIF styrelsemöte 3 nov 2019

Den största delen av mötet ägnades åt att Pia Liedholm från Hela Sverige ska Leva informerade om olika möjligheter till affärslösningar på små orter, där det inte finns året-runt-öppen affär. En sådana affär skulle kunna drivas av boende på orten. Hon informerade också om möjligheten att söka bidrag för att ha en projektledare som undersöker förutsättningarna för detta i Arkösund.

Beslutades att några i styrelsen arbetar vidare med frågan och kontaktar nuvarande affärsinnehavare för diskussion.