Information från styrelsemöten 2019

Från AIF styrelsemöte 1 december 2019

Informerades om att

– Jakob Jaldeland åtar sig att vara artistbokare 2020

– Carl-Henrik Jonsson arbetar med en ansökan om bidrag för att kunna genomföra en marknadsundersökning som skall ge underlag om det finns förutsättningar för en året-runt-affär i Arkösund

Diskuterades

– Om AIF tillsammans med andra aktörer i Arkösund ska skriva till Länsstyrelsen beträffande vattenskoteråkare, som sommartid framför skotrar i hög fart och ibland utan respekt för vare sig andra båtar eller badare.

Beslutades att

– Konfirmera styrelsen enligt nedan
Carl-Henrik Jonsson, ordf
Lars-Åke ”Tette” Larson, vice ordf
Anna-Lena Hansson, sekr
Anders Granqvist, kassör

– Förslag till nya stadgar ska presenteras för beslut på årsmötet 2020

– Som kompensation för att AIF vattnat blommor åt kommunen i somras, föreslå att ytan mittemot marknadsbodarna iordningsställs

– Undersöka med kommunen hur man kan sätta upp stolpar med hundbajspåsar, för att få bort bajset från marken.