Information från styrelsemöten 2020

Från AIF styrelsemöte 12 januari 2020

Informerades om att

–     På möte med Skärgårdsrådet diskuterades bl a att övergång till fossilfritt bränsle på sjön ska vara infört till år 2030. Behövs flera tankställen utmed ostkusten. Vidare diskuterades sophanteringen i skärgården och ett projekt i Söderköping med en prototyp med flytande sopstation.

Beslutades att

–    Marknadsbodarna ska hållas öppna även advent 2020, då de var välbesökta under advent 2019.       

–   Då det finns regler för körning med vattenskoter, uppmana SSRS att skriva till beslutande instanser och fråga hur de följer upp att reglerna efterlevs.  

–   ”Julgran ner” äger rum den 25 jan kl 14.00 vid affären.

–   AIF årsmöte äger rum den 21 mars kl 11.00.

–   Viskvällarna äger rum 8, 15, 22 och 29 juli.

Mötet besöktes av

–   Representanter för Hela Sverige Ska Leva som informerade/diskuterade möjligheter till ”bidrag” för olika servicelösningar, marknadsundersökningar mm för fortsatta diskussioner om ev utveckling av en året-runt-öppen affär.