Information från styrelsemöten 2020

Från AIF styrelsemöte 2 februari 2020

Mötet upptogs till största delen av besök av Jesper Zandén – ny innehavare av affären och Pub Kompassen. Jesper berättade om sina och sin fru Pias tankar om affären och Puben. Affären kommer inledningsvis att ha samma öppettider som tidigare, men funderingar finns på någon form av möjlighet till öppettid-/tider under vinterhalvåret.

Informerades om att

–     Carl-Henrik och Lars-Åke har besökt Edwins Auto_Mat i Linköping.    

–     AIF har erhållit ett bidrag om 40 000 kr från Hela Sverige ska Leva för Utveckling av service i Norrköpings kommun. Planer finns att använda pengarna till en marknadsundersökning.

Diskuterades

–     Om AIF ska medverka i Östgötadagarna alternativt utöka Sjöräddningsdagen eller låta Arkösundsdagen återuppstå.