Information från styrelsemöten 2020

Från AIF styrelsemöte 1 mars 2020

Informerades om att

–      representanter för AIF har träffat Norrköpings kommun för regelbundet avstämnings-möte och överlämnat ett antal frågor som kommunen återkommer med svar på,

–      kommunen har för avsikt att bjuda in Arkösundsborna till samrådsmöte ang detaljplan under våren,

–      upphandling av restaureringen av bryggvandringen och flytbryggorna pågår,

–      att medlemsinformation om AIF och anmälningsavgift är utdelat i samtliga brevlådor i närområdet och utskickat via mejl till medlemmar med mejladress

Diskuterades

–      förberedelser för städdagen den 28 mars samt valborgsfirandet,

–      förslag på lotterier inför 2020 års säsong

Beslutades att

–      anlita en konsult för att göra en marknadsundersökning beträffande affären, kundunderlag och handlingsvanor

–      tillsätta en arbetsgrupp som går igenom SCB:s siffror beträffande Lokal Ekonomisk Analys (LEA) för att se hur det går att arbeta vidare med densamma,

–      tillsätta en arbetsgrupp för utveckling av marknadsbodarna, beträffande såväl öppettider som innehåll

–      ta upp frågan om pendlarparkering vid busskuren med kommunen när detaljplanen är klar.