Information från styrelsemöten 2020

Från AIF styrelsemöte 5 april 2020

Informerades om att

–      Fotbollsskola kommer att äga rum den 13-15 juni. Annons kommer efter påsk,

–      Norrköpings Kappsimningsklubb vill arrangera simskola vid Nordanskog,

–      AIF har fått 100 ny medlemmar,

–      Norrköpings kommun kommer fortsättningsvis att betala försäkring för scenen och Kvarngrunden. AIF har hittills betalat den försäkringen.

–      taket till Kvarngrunden är lagat och kommer att sättas upp.

Diskuterades

–      Innehåll i enkät/marknadsundersökning som ska lämnas boende i Arkösund med omnejd. Viktigt att så många som möjlighet besvarar enkäten

–      LokalEkonomisk Analys (LEA), som ska sammanställas utifrån de synpunkter som boende lämnat vid möten om Arkösunds framtid, samt statistik från SCB

Beslutades att

–      godkänna offert från Jan Jaldeland ang marknadsundersökning om servicelösning och ev året-runt-öppen affär i Arkösund. Pengar för ändamålet är tidigare beviljat från Companion,

–      göra en kompletteringsansökan om mer pengar för utökat uppdrag ang servicelösning,

–      följa Folkhälsomyndighetens råd och ställa in Valborgsmässofirandet. Beslut om midsommarfirande och musikkvällar tas längre fram.