Information från styrelsemöten 2020

Från AIF styrelsemöte 8 november 2020

Informerades om att

–      Badholmsprojektet fortgår. Två badhytter är klara och på plats och en tredje ska monteras. Ritning till bastu är klar. Bygglov är beviljat.

–      AIF har deltagit i möten med ”Besöksnäringen” i Norrköping, Coompanion/kommunen och kommunen/Arkösundsgruppen. Inget särskilt att rapportera.

–      Kommunen har beställt nya skyltar till långtidsparkeringen från väg 209.

–      Den ”nya” bryggvandringen kommer att ha en brygga mindre, då det inte får vara för många bryggor i en vik, vilket kan skada havsvegetationen.

–      AIF undersöker möjligheten att ha någon form av café/kiosk i hamnkontoret utanför sommarsäsongen.

–      Nya lampor kommer att sättas upp vid marknadsbodarna.

Diskuterades

–      Om det går att genomföra det planerade ”Adventsmyset” i marknadsbodarna. Beslutades avvakta FHMs besked 19 nov om ev förlängda riktlinjer/rekommendationer.

Beslutades att

–      Ansöka om bygdepeng, som om den beviljas ska gå till att montera laddstation för två bilar vid ”minigolfboden”.