Information från styrelsemöten 2020

Från AIF styrelsemöte 4 oktober 2020

Informerades om att

–      Badholmsprojektet påbörjats. Två av tre nya badhytter är ”på plats”. Redovisning av AIFs planer för holmarna kommer att presenteras för kommunen för godkännande innan medel från Kustlandet beviljas.

–      AIF kommer att delta i en samverkansträff med ”besöksnäringen” inom Norrköpings kommun.

Diskuterades

–      Marknadsbodarna kommer att hållas öppna under söndagarna i advent.

–      AIF har besökt Bergön och deltagit i en presentation av ”projekt Bergön”.

https://www.soderkoping.se/sok/?query=berg%C3%B6n

https://www.bergon.com

AIF kommer att kontakta Norrköpings kommun för att efterhöra kommunens delaktighet, synpunkter mm på projektet, då Arkösund som ort kommer att påverkas av Bergöns utbyggnad.

Beslutades att

–      avsätta 10 000 kr från inkomsterna från minigolfen till underhåll.