Information från styrelsemöten 2020

Från AIF styrelsemöte den 30 augusti 2020

Informerades om att

–      Årsmötet genomfördes den 28 juni. Där antogs AIFs nya stadgar, vilka omedelbart trädde ikraft. Stadgarna finns på hemsidan

–      Marknadsbodarna har varit välfyllda och uthyrda i princip hela sommaren. En marknadsbodsgrupp som består av Christina Bergenrup, Anne Larsen, Jenny Jern och Margareta Sjögren-Jonsson har bildats.

–      Krister Jansson går upp som ordinarie ledamot i AIF efter Dick Petersen, som avsagt sig uppdraget pga avflyttning från orten

–      AIF har kontaktat Nrkp kommun ang parkeringssituationen i samhället under sommaren och brist på tydlig skyltning till långtidsparkeringen. AIF kommer att sätta upp hänvisningsskyltar från parkeringen till samhället.

–      Information om att padelbanor skulle byggas i Arkösund informerades om vid höstmötet 2019, vilket finns protokollfört och utlagt på hemsidan. AIF har inte blivit kontaktad i ärendet.

       AIF anser att frågan är en angelägenhet mellan padelföreningen och kommunen. AIF kommer inte att agera i frågan, då det dels inte är föreningens uppdrag och då föreningen har medlemmar som tillhör såväl padelföreningen, som de som berörs av padelbanorna.

–      Möte har ägt rum med de nya affärsinnehavarna ang sommaren och ev planer på någon form av vinteröppen butik. Intresse för vinteröppen butik finns från affärens sida, men stora investeringar måste göras och möjlighet till att ansöka om bidrag efterfrågas.

–      Företrädare för AIF kommer att träffa FTi AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) ang återvinningsstationen. Under sommaren har containrar varit överfulla pga att de tömts för sällan och det har varit mycket skräpigt.

–      AIF har ansökt om 500 000 kr från ”Kustlandet” för ”Badholmsprojektet”. Bygglov finns för bastu och soldäck med tillhörande stege på badholmarna. Tre omklädningshytter planeras. Altanen vid utsiktsplatsen ska byggas ut och förses med flera bord.

–      Antalet medlemmar i AIF ökar ständigt och fn är 348 vuxna, 66 ungdomar och 36 företag medlemmar.

Beslutades att

–      avsätta medel för justering av banorna på Minigolfen, som gett intäktsrekord sommaren 2020.

–      Tacka de som på något sätt ställt upp för AIF under 2020 med presentkort på Strandgrillen.  

–      På fråga om enskild medlem kan få reda på vilka som är medlemmar i Arkösunds Intresseförening hänvisa till GDPR. AIF delar inte ut någon medlemsföreteckning, men den som vill läsa medlemsförteckningen är välkommen att kontakta ordförande Carl-Henrik Jonsson.