Information från styrelsemöten 2020

Från AIF styrelsemöte 6 december 2020

Informerades om att

–      Ansökan om medel för badholmsprojektet skickas Jordbruksverket senast 12 dec.  

–      Campingen kommer att ansöka om förlängt öppethållande, när nytt servicehus finns på plats.

–      Ansökan om uteblivna intäkter för musikkvällar kommer att ställas till Kulturrådet

Diskuterades

–      Kommunen önskar tillgång till huset ”skärgården” som lunch- och rastställe för hemtjänstens personal när de arbetar i Arkösund. AIF ställer sig positiva till förfrågan. 

Beslutades att

–      julgranen tas ner den 30 januari  

–      årsmötet läggs sent i maj månad, så att så många som möjligt har möjlighet att delta