Information från styrelsemöten 2019

Från AIF styrelsemöte 7 april 2019

Informerades om att

 • Norrköpings kommun kommer att träffa de fastighetsägare som äger mark som ingår i det område som kommunen har inom sitt detaljplaneringsområde.
 • ordf Carl-Henrik Jonsson och vice ordf Lars-Åke Tette Larsson deltar som repr för AIF när den sk Arkösundsgruppen (repr från bl a hotellet, näringsidkare, sjöräddningen, campingen m fl) träffar Norrköpings kommun den 24 april.
 • samtliga artister till viskvällarna är klara;
  10 juli Kicki Danielsson
  17 juli Timo Räisänen sjunger Ted Gärdestad
  24 juli Bruno Mitsogiannis
  31 juli Nanne Grönvall
 • på fråga från medlem meddelades att (enligt stadgarna) har medlem rätt att delta på möten och sammankomster som anordnas av föreningen. På styrelsemöten deltar styrelseledamöter och ev adjungerade personer. Information från styrelsemöten läggs ut på hemsidan efter varje möte.
 • antalet medlemmar i AIF ökar stadigt. Idag har AIF 134 privatpersoner som medlemmar och 36 företagare/föreningar.
 • bygdepeng om 6000 kr är beviljad av kommunen. Den ska användas till att utöka bryggvandringen.

Diskuterades

 • Praktiska förberedelser och ansvarsområden på städdagen resp valborgsfirandet.

Beslutades att

 • ta fram någon form av krismanual för AIF – som stöd – ifall något oförutsett skulle hända vid ett arrangemang.
 • även 2019 arrangera fotbollsskola under ledning av Kent Hellström.
 • Anders Granqvist, Jonas Albinsson och ev Carl-Henrik Jonsson besöker Allmänna Arvsfondens informationsmöte om projekt-, lokal- och anläggningsstöd för att se om det finns något som kan vara intressant för AIF.
 • avsätta platser för handikapparkering på Kvarnberget och vid ”golfboden”.
 • eftersom fotbollsplanen – sommartid – används som parkeringsplats både för bilar och husbilar, beslutades att sätta upp parkeringsförbudsskyltar, som täcks över på viskvällarna.
 • affischera för att få marknadsbodarna uthyrda fler veckor än vad som är bokat idag.
 • nya styrelsen m fl som kommer att vara engagerade i viskvällarna ska utbildas i HLR och användning av hjärtstartare.
 • avslå förslag från Sverker Caph, där han föreslår att AIF bör köpa en andel à 20 000 kr i tennisföreningen och hyra ut tider till de som önskar spela. Styrelsen avböjer förslaget och konstaterar att, eftersom tennisklubben har ett kontrakt med kommunen där det framgår att icke-medlemmar ska ges möjlighet att spela, så är det tennisklubben som ska bereda ”allmänheten” den möjligheten. Styrelsen anser också att det vore bra om gästande båtturister m fl kunde hyra tennistider via hamnkontoret. AIF har ingen personal som kan administrera uthyrning av tennistider.

Aktuella tider att notera;

 • 13 april; städdag i Arkösund.
 • 27 april; information från Norrköpings kommun om planeringsarbetets fortskridande.
 • 30 april; valborgsmässofirande.