Information från styrelsemöten 2019

Från AIF styrelsemöte 3 mars 2019

Informerades om att

 • Norrköpings kommun sponsrar viskvällarna med 25 000 kr.
 • Norrköpings kommun har beviljat AIF ett bidrag på 65 000 kr för den ungdomskurs i svetsning mm, som Jonas Albinsson och Robert Söderholm genomför. 9 ungdomar deltar i kursen.
 • För att se till att alla fastighetsägare har soptömning genomför Norrköpings kommun en genomgång av alla fastigheter.
 • Ny hemsida (upplevarkosund.se) för Arkösund lades ut den 1 mars.
 • Förslag till artister för viskvällar 2019 finns.
 • Farleden Swimrun har ansökt om avlysning av vattenområde för genomförande av tävlingen.
 • O-ringen (orienteringtävling) som går av stapeln runt Norrköping kommer att ha Arkösund på förstasidan i sin informationsbroschyr till deltagarna.

Diskuterades

 • Ett arbete med översyn av AIF stadgar pågår.
 • Möjligheter att installera laddstolpar för elbil diskuterades. Vidare undersökningar ang priser mm pågår.

Beslutades att

 • Lars-Åke ”Tette” Larsson är AIFs representant i Skärgårdsrådet och att ordf Carl-Henrik Jonsson och vice ordf Lars-Åke ”Tette” Larsson representerar AIF i möten med Norrköpings kommun.
 • Dick Petersén går in som ordinarie ledamot istället för Björn Sahlin, som avgått som ordinarie styrelseledamot.

Aktuella tider att notera;

 • 13 april; städdag i Arkösund.
 • 27 april; information från Norrköpings kommun om planeringsarbetets fortskridande.
 • 30 april; valborgsmässofirande.