Information från styrelsemöten 2019

Från AIF styrelsemöte 2 februari 2019

Informerades om att

  • Kommunen har avsatt pengar för att rusta bryggvandringen, göra ett nytt tak till kvarngrunden samt reparera flytbryggorna. Arbetet påbörjas hösten 2019 och ska vara klart till 2020,
  • arbete med bokning av artister inför sommaren pågår,

Diskuterades

  • hur man -som icke-medlem i tennisklubben – ska kunna boka tennisbanorna. AIF arbetar för att en lösning ska komma till stånd,
  • att återuppta Arkösundsdagen och medverka i Östgötadagarna. AIF tar tacksamt emot anmälningar från personer som är intresserade av att jobba med utveckling av dagarna.

Beslutades att

  • lägga frågan om avgiftsbelagd centrumparkering ”åt sidan”, då kommunen arbetar på en ”förbättring”,
  • ansöka om sk Bygdepeng för utveckling av bryggvandringen,
  • det efter varje styrelsemöte kommer att publiceras kort information – på hemsidan – från mötet. På hemsidan kommer fortsättningsvis endast höst- och årsmötesprotokoll att läggas ut.

Aktuella tider att notera;

  • 13 april; städdag i Arkösund,
  • 27 april; information från Norrköpings kommun om detaljplanens fortskridande,
  • 30 april; valborgsmässofirande