Övrigt

Inbjudan till årsmöte lördag 26 februari 2022

Under Årsmötet kommer följande fastställas:
Dagordning enligt stadgarna, Verksamhetsberättelse 2021, val av ledamöter till styrelsen, Resultatrapport 2021, Balansrapport 2021, Revisionsberättelse, budget 2022. Förslag till Valberedning.
OBS! SKRIFTLIG ANMÄLAN SENAST 20:e feb.
Läs mer i inbjudan nedan.