Information från styrelsemöten 2020

Från AIF styrelsemöte den 7 juni 2020

Informerades om att

–      ytan mitt emot marknadsbodarna är iordningställd och nu väntar AIF på bord och stolar, som kommunen ska ställa ut,  

–      uthyrning av klubbor och bollar till minigolfbanan kommer att ske genom de som bemannar Arkösunds hamnkrogs glasskiosk. Sopning av minigolfbanan och blommvattning sköts som tidigare av frivilliga arkösundsbor,

–      Carl-Henrik Jonsson och ”Tette” Larson har haft kontakt med Gustav Westring från Kustlandet och gått en rundvandring på badholmarna. Kustlandet har ca 800 000 kr kvar, varav AIF kan ansöka om ca 500 000 kr och Gustav Westring var positiv till projekt i Arkösund. Allt ifrån bastu, badhytt, hopptorn, rensning mm, verkar möjligt. Westring har haft kontakt med Nrkp kommun och det verkar lovande. Carl-Henrik och Tette skriver utkast till projektansökan och skickar styrelsen för input. Om det går väl så kommer Kustlandet att ”stå för varenda krona” och AIF:s roll är att sköta den administrativa delen och arbetsleda.

Diskuterades

–      utkast till lokal utvecklingplan för Arkösund, som sammanfattar vad och hur Arkösundsborna vill utveckla i Arkösund. Utkast skickad Coompanion för slutbearbetning.

Beslutades att

–      ”lägga ut” resultatet av enkäten om affären på hemsidan.

–      årsmötet, som sköts upp pga coronaviruset ska äga rum den 29 juni kl 10-12.

–      pga folkhälsomyndighetens restriktioner – inte ordna något midsommarfirande,

–      undersöka med markägare om AIF får förbättra stigen från vändplanen vid Världens Ände in i skogen mot Marsätter.