Inbjudan till Årsmöte

Inbjudan till Årsmöte Arkösunds Intresseförening i Coronatider.

Under Årsmötet kommer följande fastställas:
Dagordning enligt stadgarna, Verksamhetsberättelse 2020, val av ledamöter till styrelsen, Resultatrapport 2020, Balansrapport 2020, Revisionsberättelse, budget 2021. Förslag till Valberedning.
Allt finns att läsa på hemsidan aif.upplevarkosund.se.

Om ni inte har några synpunkter på de ovan angivna handlingarna så vädjar vi att ni även denna gång inte kommer på årsmötet pga smittorisken.

Vi har ordnat följande för de som önskar komma:

  1. Lokal är Skärgården för max 8 personer. Men detta kan ändras beroende på vad FHM anger för vecka 17.
  2. Digitalt via Teams där man kan följa Årsmötet via dator eller mobil.
    Man har även möjlighet att rösta på det digitala mötet.
    På detta sätt har samtliga medlemmar möjlighet att deltaga.
    Inloggningsanvisningar skickas till de som anmäler sig.
  3. Samtliga som önskar deltaga fysiskt eller digitalt måste anmäla sig via mail till annalenahansson@hotmail.com.
  4. Årsmötesprotokollet kommer att presenteras på hemsidan

Mötet äger rum lördag 29 maj 2021 kl 11.00.
Formellt krävs detta möte för att kunna lägga verksamhetsåret 2020 bakom oss.
Årsmötet kommer att genomföras med ordförande, sekreterare samt någon ytterligare som revisorssuppleant och en valberedningsrepresentant.
OBS! SKRIFTLIG ANMÄLAN SENAST 20:e maj.

Med vänlig Hälsning.
Carl-Henrik Jonsson
Arkösunds Intresseförening
2021-04-17