Arkösunds intresseförening

Arkösunds intresseförening är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med syfte att samla lokala krafter till en pådrivande kraft för bygdens bevarande och utveckling.